GROOT BEDRIJF, DOORSTART EN START UP INSPIRATIE.

IEDER BEDRIJF – HOE GROOT OOK – IS KLEIN BEGONNEN. EEN GEDACHTE DIE INSPIREERT.

Het publieke domein inspireert al uit zichzelf. Prachtige management en advies opgaven:

Inspirerend. Maar “niet niks”.

Voorkeur. Tijdens studie mijn economie had ik een voorkeur voor macro economie en overheidsfinanciën. Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO). Onderzoeksaanbevelingen. Ook uitvoeren. Dus de stap naar management gezet. In het pubieke domein succesvol managen stelt speciale eisen. Gevoel voor samenspel politicus – manager; opinie- en besluitvorming, samenhang beleidsvelden, politieke impact, financiële risico’s..

Management processen met veel aspecten en facetten.
Complex. Capabele managers die de klus moeten klaren. Politieke wensen en gegevenheden omzetten in goed werkende realiteiten. Empathisch en zonder brokken te maken. ”Niet niks”. Wij mochten in het (semi) publieke domein meerdere (eind-) verantwoordelijke management opgaven doen. Als executive of adviseur. Niet de “minste” opdrachten. Een voorrecht. Vaak in de combi: overheid-bedrijfsleven. Of PPS-achtig. Van “kleinere” gemeenten tot “grote” ministeries. Met succes en plezier.

Een impressie – opdrachten

Complexe besluitvormingsprocessen. Management. Planologische kernbeslissingen op provinciaal en gemeentelijk niveau. Proces, onderhandelingen en besluiten. Mede IPO zaken (provincies). Interdepartementale stuurgroepen. Taskforces.  Bezuinigingsoperaties provincies, gemeenten. Gebieds-, plan-, project ontwikkelingen. Besturen intergemeentelijke instituten. Etc.

Re-organisaties, her-indelingen, fusies. Management. En begeleiden (o.a. als docent bestuursacademie) gemeente-secretarissen en HFBA-ambtenaren bij ingrijpende re-organisaties. Idem Colleges van B&W bij strategische, organisatie en positionerings vraagstukken, her-indelingen en fusies. Management omzetting klassieke gemeente-modellen – incl. overige diensten – naar eigentijdse (inter) gemeentelijke organisatie-modellen; w.o. “concern-model” (Eindhoven e.a.). Organisatie verordeningen. Etc.

Businesscases en vorming nieuwe instituten. Management.  Vorming “nieuwe” Hogeschool uit “oude” heao’s, hts-sen, academies (o.a. nu Avans). Opstart onderneming en internationale cross border lease (NYork) regionale waste to energy centrale; nu Twence. Management maatschappelijk en politiek-bestuurlijk relevante businesscases – met majeure financiële impact – zoals project Light Rail R’Dam-Den Haag (RandstadRail) – en project High Voltage Grid NL/Tennet – UK/National Grid  (BritNed). Etc.

Updaten en privatiseren organisaties. Management. Middel grote gemeenten W-NL; i.v.m. speciale aandacht vragende projecten en multi-nationals. Management turnaround kwakkelend Havenschap Delfzijl-Eemshaven tot sprankelende “Groningen Seaports” (N.V.) – aanzet tot grootste bouwput van NL (nu). Privatiseren gemeentelijke woningdienst Utrecht; nu Mitros. Idem Woningfonds ABP i.c. (nu) Vesteda (B.V.) Updaten bestuursvormen woningbouw verenigingen. Opzet intergemeentelijke shared service centra en andere samenwerkingsvormen; WMO concepten; bouwtoezicht. Etc.

Begeleiden strategie en organisatie vraagstukken bestuur en management (Grave, Oss, Aalsmeer e.a.); Middelen afdelingen (o.a. Nieuwegein, Heusden); RO directies (o.a. Oss, Utrecht); Stadsdelen A’dam. Managen herplaatsing boventallige ambtenaren (Utrecht). UWV (Limburg). Openbaar Ministerie (Justitie). Re-stylen organisaties op nieuwe taken en wetgeving (ongoing). Etc.

Prachtige management- en advies opgaven.  Kernvraag altijd: ”kunt u ons helpen bij het oplossen van”. Dan samen de opdracht formuleren; tailor made. Executive of adviseur. Wat ‘t beste past. Leuke opdrachten. Gepassioneerde collegae. Politici en bestuurders die “gaan voor iets”. De co-management aspecten. De een excellerend in de politieke arena; de ander op de management flanken. Sommigen spreken immer nog hun waardering voor samenwerking en resultaten uit. Inspirerend. Mogelijk ook voor u.

Een (co-) management of advies contract kan al voor “enkele blokuren” of dagdeel p/w. Kosten-indicatie van zo’n contract: als van ‘n gemiddelde wo/hbo medewerker (+ indien gepast: performance fee). Klik op MKB om te zien hoe zo’n contract werkt.

Ook voor u de moeite waard eens samen over door te praten ? Neem contact op!